NAM PHUC TOURIST. LTD
Chọn ngôn ngữ
{img_banner_home}
Danh mục du lịch
Hỗ trợ trực tuyến

Mrs. Yến - 0981831068

Mrs Huệ - 0946.725.485

Mr. Tuấn - 0984848986

Ms Hằng - 0914 991 788

TIN MỚI DU LỊCH
Các bức ảnh của khách Du lịch (B)
Các bức ảnh của khách Du lịch (B)
Chúng tôi còn các tấm ảnh đẹp muốn giới thiệu tiếp! Chúng tôi cũng mong nhận được các tấm ảnh tiếp theo của các đoàn khách sau để gửi đến cho Quý khách và chúng tôi coi đó là những món quà của Quý khách dành tặng cho chúng tôi. Rất cảm ơn vì những tình cảm mà Quý khách!

2ème groupe départ HUE Kim Quy http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5495151

Daniel et 4ème groupe http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5497840

4ème groupe 2ème jour : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5499199

3ème groupe et rues HANOI : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5500132

rencontre groupes 3 et   4 :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5500945

3ème groupe part à HUE : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5501650

sorties et gr4 http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5503280

trois sœurs Nicole , Anne , Françoise :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5504296

trois sœurs 2ème jour : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5505443

4ème gr dernier jour HANOI :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5507061

coiffure et départ 4ème groupe : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5507786

Annette Françoise :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5508684

Musées HANOI A : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5509362

Musées HANOI B : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5509401

Annette HOA LU  TAM COC : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5510405

Annette Françoise Marie-Pierre TRUONG : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5512448

Annette Françoise dernier jour :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5513880

Accueil gr GENIN :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5519053

Gr  GENIN 2ème jour :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5519985

Aurélie Aurélien et spectacles de rues :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5524916

Gr genin retour :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5525699

Feneyrou GM :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5526524

Feneyrou b : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5527189

Gr GENIN dernier jour  :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5528244

Gr GENIN départ HANG LONG QUANG  : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5528533

Namphuc et Danielle à VAN MIEU … :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5701938

PC et soirée Danielle ; http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5703263

DANIELLE sortie à HANOI : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5708807

DANIELLE dernier jour à HANOI : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5708787

Coiffure , Nathalie et Ludivine :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5736877

Nathalie Ludivine 2ème jour à HANOI : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5737783

Nathalie Ludivine  musée HCM :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5740018

Nat et Lulu au revoir  :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5745336

1er jour HAMON CAILLON : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5764196

HAMON CAILLON en soirée :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5767282

HAMON CAILLON dernier jour  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5772192

 HAMON CAILLON dernier jour  au VN  :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5772193

ELIANE dernier jour à HANOI :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5785490

GIAU QUANG TUAN YEN DELTOUR : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5815366

Dernier jour gr DELTOUR :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5830572

Gr LAYET 1er jour A :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5917297

Gr LAYET 1er jour B : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5917419

Gr LAYET 2ème jour :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5918973

Gr PICON 1er jour :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5921982

Gr PICON 2ème jour : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5923473

Gr PICON HA LONG A  : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5925903

Gr PICON HA LONG B  : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5925950

Gr PICON HA LONG C  : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5926020

Vic et KIM QUY :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/6093631

Vic HANOI 2ème jour :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/6095003

Les 3 frères   :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/6098277

Vic Chris Andrée  SEN :   http://www.pixum.fr/viewalbum/id/6099305

Vic dernier jour HANOI :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/6099953

Retour de HALONG Chris : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/6102571

Chris musée et resto :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/6103561

Josette JP 1er jour : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/6114657

Josette JP 2ème jour A : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/6115593

Josette JP 2ème jour  B : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/6115610

Chris journée vietnamienne A : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/6116907

Chris journée vietnamienne B : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/6116993

Chris dernier jour :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/6118294

Des Bordelais à HANOI :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/6123802

Ecole d’orphelins et d’handicapés et nos bordelais :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/6126606

Départ Line JP coiffure Lau :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/6128054

Nicole 1er jour HANOI  a :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/6131255

Nicole 1er jour HANOI  b : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/6131297

Nicole retour de HA LONG :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/6133572

Nicole village des métiers : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/6134518

Nicole dernière soirée à HANOI :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/6135358

Groupe MAZAN 1er jour HANOI :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/6136116

Groupe MAZAN  2ème jour  HANOI   : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/6136712

Groupe MAZAN retour HALONG : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/6138756

 Albums de photos sur les festivités à HANOI

HANOI en fête : http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4095404

festival fleurs HANOI :  http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4121813

NOUVEL AN HANOI : http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4128709

 le hoi xuan a :  http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4180205

le hoi xuan b : http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4180277

le hoi xuan c : http://aol.pixum.fr/slide/4180381

Hoi LIM B Chris Derentes   http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4195781

Hoi LIM A  http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4195782

Len dong A :  http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4200724

Len dong B : http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4200768

LE HOI XUAN 2010 A  http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4816084

LE HOI XUAN 2010 B  http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4816272

HANOI nocturne :  http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4833337

Le hoi BAC NINH A :  http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4833352

Le hoi BAC NINH B : http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4833356

Le hoi BAC NINH C : http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4833360

TRUNG THU HANOI ( fête des enfants )  :  http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/5149745

HANOI ballet :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5165013

Stand NAMPHUC A :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5168317

Stand NAMPHUC B :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5168408

Stand suite  1: http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5169828

Hanoi d’antan :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5261689

Noêl se prépare :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5425499

mandariniers et pêchers Têt :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5479706

Têt à HANOI 2011 A : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5482078

Têt à HANOI 2011 B :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5482142

Têt à HANOI 2011 C  et avec Marie Claude : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5482202

Têt à HANOI  2011 NAMPHUC :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5482217

spectacles rues HANOI :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5496363

Fëte mi-automne HANOI  ( Trung Thu )  / http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5836365

Vietnam Insolite : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5849925

VAN MIEU avec école de coiffure  : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5853005

Albums de photos du SUD VIETNAM et au CAMBODGE -LAOS :

SAIGON et hôtels  :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/4970149

Can tho et MEKONG A : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/4971813

CAN THO et MEKONG B : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/4971897

Vie sur le MEKONG : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/4973558

Vie MEKONG et SAIGON :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/4974225

ANGKHOR VAT :  http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/5058894

SIEM REAP A : http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/5092085

SIEM REAP B :  http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/5093004

Temples d’ANGKOR A  :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5095679

Temples d’ANGKOR B : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5095849

TEMPLES D’ANGKOR  C :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5095949

PHNOM KULEN  A :   http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/5097154

PHNOM KULEN  B  :   http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/5097194

Thailand 1 :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5289118

Thailand 2  :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5289744

Thailand pagodes 1 : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5295259

Thailand pagodas 2 : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5295470

Nong khai by night :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5296208

Juliette au LAOS A : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5296305

Juliette au LAOS B : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5296390

PATCHWORK D'images VIETNAM - LAOS - CAMBODGE :

Patchwork images Vietnam 1 : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5744643

Patchwork images Vietnam 2 : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5744709

Patchwork images Vietnam 3 : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5745231

Patchwork images Vietnam 4 : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5745240

Patchwork images Vietnam 5 : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5745243

Patchwork images Vietnam 6 : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5745250

Patchwork images Vietnam 7 :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5745252

 Scènes de vie au VIETNAM 1 : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/3751269

Scènes de vie au VIETNAM 3 : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/3752680

 Enfants du VIETNAM    :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/3750899

 Scènes de vie au Vietnam : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/3750696

Portraits du VIETNAM : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/3751758

 


    Top

Tour liên quan:
» Chương trình tham quan du lịch và chơi Golf
» Một Việt Nam quyến rũ
» Chương trình tham quan lặn biển Việt Nam
» Từ thành phố mang tên Bác Hồ đến Thành phố Rồng bay
» Khám phá dải đất hình chữ "S" từ Nam ra Bắc
» Việt Nam từ Bắc vào Nam
» Các địa điểm đẹp nhất của Việt Nam
» Khám phá đồng bằng sông Cửu Long
» Cố đô Hoa Lư - Vịnh Hạ Long - Cát Bà
» Khám phá Tây Bắc Việt Nam
» Khám phá các Di sản và gặp gỡ các tộc người thiểu số
» Từ đồng bằng sông Hồng đến đồng bằng sông Cửu Long
» Chương trình tự hào Việt Nam
» Việt Nam và Campuchia
» Tour Hà Nội và Miền Trung
» Khu di tích Phủ Chủ Tịch - Văn Miếu - Phố Cổ
» Hà Nội - Chùa Hương - Hà Nội 1 ngày
» Hà Nội - Hạ Long - Hà Nội đi về trong ngày
» Hà Nội - Hạ Long - Tuần Châu - Hà Nội 2 ngày 1 đêm Tuần Châu
» Hà Nội - Huế - Đà Nẵng - Hội An - Hà Nội 5 ngày 4 đêm
» Lăng Bác Hồ - Văn Miếu - Phố Cổ
» Đồng Kỵ - Bát Tràng - Vạn Phúc
» Hà Nội - Biển Nhật Lệ - Hà Nội 4 ngày 3 đêm
» Hà Nội - Thiên Cầm - Hà Nội 3 ngày 2 đêm
» Hà Nổi - Biển Xuân Thành - Hà Nội 3 ngày 2 đêm
» Hà Nội - Tuần Châu - Hà Nội 2 ngày 1 đêm
» Hà Nội - Sầm Sơn - Hà Nội 3 ngày 2 đêm
» Hà Nội - Cát Bà - Hà Nội 3 ngày 2 đêm
» SINGAPOR 4 NGÀY
» Hà Nội - Malaysia - Singapor - Hà Nội
» Thailand bay đêm
» Chương trình Thái Lan
» Khám phá Việt Nam
» Hà Nội - Hạ Long - Hà Nội 2 ngày 1 đêm ngủ khách sạn
» Hà Nội - Trà Cổ - Đông Hưng 4 ngày
» Tham quan làng Bát Tràng, làng Vạn Phúc
» Hà Nội - Huế - Đà Nẵng - Hội An - Hà Nội 5 ngày 4 đêm
» Hà Nội - Phong Nha - Huế - Hà Nội 5 ngày 4 đêm
» Hà Nội - Cửa Lò - Hà Nôi 4 ngày 3 đêm
» Hà Nội - Biển Thịnh Long 2 ngày 1 đêm
» Hà Nội - Hạ Long - Hà Nội 2 ngày 1 đêm
» Thượng Hai - Bắc Kinh - Hàng Châu - Tô Châu 7 ngày
» Dịch vụ xe ô tô