NAM PHUC TOURIST. LTD
Chọn ngôn ngữ
{img_banner_home}
Danh mục du lịch
Hỗ trợ trực tuyến

Mrs. Yến - 0981831068

Mrs Huệ - 0946.725.485

Mr. Tuấn - 0984848986

Ms Hằng - 0914 991 788

TIN MỚI DU LỊCH
Các bức ảnh của khách Du lịch (A)
Các bức ảnh của khách Du lịch (A)
Để lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp của Quý khách khi đến Việt Nam tham quan du lịch, thăm thân, tìm hiểu cơ hội đầu tư làm ăn. Chúng tôi đã tạo thành các album ảnh để mỗi làm quý khách có thể mở xem và nhớ lại những ngày tại Việt Nam chúng tôi. Quý khách cũng có thể giới thiệu với bạn bè của Quý khách để họ có thể biết đến Việt Nam - một mảnh đất thanh bình, con người thân thiện dễ mến và lòng hiếu khách và cũng biết đến Công ty Nam Phúc chúng tối. Chúng tôi rất mong nhận được những hợp tác của Quý khách!

Quý khách chỉ cần kích vào đường link phía dưới là có thể xem được những tấm ảnh đẹp !

 

 Christian Marcel au VIETNAM :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/3751625

 Photos  Christian Marcel VN : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/3751273

Nord VIETNAM HANOI avec famille André :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/3752914

 Famille André au VN Centre Sud : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/3751992

Famille André VN Centre : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/3752001

Accueil GRANIER avec HOA TUAN  YEN : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/3750586

 TAM COC HOA LU gr JACQUELIN :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/3750699

Anniversaire MARC gr JACQUELIN : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/3750542

TAM COC HOA LU gr JACQUELIN :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/3750699

Réception gr JACQUELIN : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/3751054

DALAT Jacquelin et manucure  : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/3750184

 City tour JP Andrée Cacci : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/3750159

Voyage Nord JP Andrée Cacci : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/3750416

Village BAT TRANG avec NIVON et BANG : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/3750479

 HA LONG avec NIVON BANG : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/3751470

HA LONG avec NIVON BANG 2 :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/3751201

Groupe des OSTER  :  http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/3643526

http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/3643526

http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4072968

http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4072968

Voyage groupe Desrentes A http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4196087

Voyage Desrentes B  : http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4196316

Voyage Desrentes C : http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4196483

groupe  Dominique DEVAUCHELLE  http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4229252

Séjour Domi VN : http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4232881

City tour DOMI : http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4236290

DOMI TAM COC : http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4237226

DOMI  départ HUE QUYEN : http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4238445

Annie MAYE city tourhttp://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4339763

Annie  Bat trang  http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4345976

Annie départ VN  http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4347678

Voyage Martine Bernard GARCIAhttp://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4451460

Martine massage  http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4455924

Groupe VO LIEN 1 : http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4586432

VO LIEN B  : http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4591088

VO LIEN C : http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4591095

 VO LIEN D : http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4594209

VO LIEN E : http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4594213

groupe ESTEZET :  http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4657037

groupe ESTEZET suite :  http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4659754

Groupe ESTEZET Bat Trang : http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4676972

Groupe ESTEZET fin Hanoi : http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4687881

Groupe de HANG : http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4727071

Groupe de HANG villages :  http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4728316

Groupe de HANG HA LONG : http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4729777

Groupe de HANG HOA LU http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4733788

Groupe de HANG Chua Huong A : http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4736340

Groupe de HANG Chua Huong  B : http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4736351

Groupe de HANG Hanoi fleuri A : http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4737380

Groupe de HANG Hanoi fleuri B http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4737383

Julien Bertrand 2ème jour :  http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4786287

Julien Bertrand HALONG a : http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4792320

Julien Bertrand HALONG b :  http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4792324

Julien Bertrand HOA LU : http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4793059

Julien Bertrand  Chua Huong : http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4794109

groupe SAJOUS premiers pas http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4795276

SAJOUS 2ème jour A :  http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4797054

SAJOUS 2èmejour B : http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4797884

SAJOUS RAMPAL : http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4805325

 RAMPAL  1er  jour http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4805841

HANOI 1er jour Têt et avec DUTEIL :  http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4807278

HANOI 1er jour avec les HUGUET : http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4809048

HUGUET et spectacles : http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4810868

HUGUET TRUNG Van Phuc  http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4820930

HUGUET TUAN YEN  http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4821293

groupe Quere vn 1: http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4824358

Quere vn 2 http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4825480

Groupe QUYEN :  http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/4843905

groupe SALVADOR HANOI inondé http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/5010127

SALVADOR suite http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/5013876

groupe TRAN à HANOI : http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/5018728

Enfants Patricia  et départ des SALVADOR : http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/5023614

Famille des TRAN http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/5026686

groupe GALEA 1er jour   http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/5072750

GALEA Suite http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/5074919

GALEA à NINH BINH HOA LU  :  http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/5079755

Les GUICHENEY à HANOI http://aol.pixum.fr/viewalbum/id/5142952

Groupe BOUCHARD http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5171843

Groupe BOUCHARD VAN MIEU : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5174363

Groupe BOUCHARD  massage : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5174365

Martine Bernard à HANOI 1  ;   http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5175966

Martine Bernard à HANOI 2 http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5175971

Groupe BOUCHARD millénaire 1 http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5180960

Groupe BOUCHARD millénaire 2 :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5181776

Groupe BOUCHARD villages des métiers : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5220156

groupe Juliette SAIGON http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5271112

Juliette 2ème jour A : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5274070

Juliette 2ème jour B :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5274679

Juliette 3ème jour http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5275060

groupe Schlosser premiers jours A : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5303667

Schlosser premiers jours B : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5303814

Juliette départ dernier jour : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5306370

Schlosser chua huong http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5308139

HANG PHAN SCHLOSSERhttp://www.pixum.fr/viewalbum/id/5318728

Paras à DIEN BIEN PHU http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5321946

SCHLOSSER musée et paras :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5322512

1er groupe SEITAFEUILLE 2011 :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5475202

groupe1 suite 1 : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5476118

groupe 1 suite2 :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5476174

groupe 1 suite 3 et rues de HANOI http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5478716

NINH BINH HOA LU groupe 1 : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5482707

2ème groupe  1er jour http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5484006

rencontre 2 groupes 1&2 :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5484400

gr 1 et 2 BAT TRANG :  http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5485715

départ 1er groupe http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5486710

retour 2ème groupe à HN http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5488191

Accueil 3ème groupe  : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5491462

3ème groupe sorties villageshttp://www.pixum.fr/viewalbum/id/5492556

3ème groupe HALONG A : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5494421

3ème groupe HALONG B : http://www.pixum.fr/viewalbum/id/5494475

 


    Top


Tin mới đăng:
Các bức ảnh của khách Du lịch (B)

Tour liên quan:
» Chương trình tham quan du lịch và chơi Golf
» Một Việt Nam quyến rũ
» Chương trình tham quan lặn biển Việt Nam
» Từ thành phố mang tên Bác Hồ đến Thành phố Rồng bay
» Khám phá dải đất hình chữ "S" từ Nam ra Bắc
» Việt Nam từ Bắc vào Nam
» Các địa điểm đẹp nhất của Việt Nam
» Khám phá đồng bằng sông Cửu Long
» Cố đô Hoa Lư - Vịnh Hạ Long - Cát Bà
» Khám phá Tây Bắc Việt Nam
» Khám phá các Di sản và gặp gỡ các tộc người thiểu số
» Từ đồng bằng sông Hồng đến đồng bằng sông Cửu Long
» Chương trình tự hào Việt Nam
» Việt Nam và Campuchia
» Tour Hà Nội và Miền Trung
» Khu di tích Phủ Chủ Tịch - Văn Miếu - Phố Cổ
» Hà Nội - Chùa Hương - Hà Nội 1 ngày
» Hà Nội - Hạ Long - Hà Nội đi về trong ngày
» Hà Nội - Hạ Long - Tuần Châu - Hà Nội 2 ngày 1 đêm Tuần Châu
» Hà Nội - Huế - Đà Nẵng - Hội An - Hà Nội 5 ngày 4 đêm
» Lăng Bác Hồ - Văn Miếu - Phố Cổ
» Đồng Kỵ - Bát Tràng - Vạn Phúc
» Hà Nội - Biển Nhật Lệ - Hà Nội 4 ngày 3 đêm
» Hà Nội - Thiên Cầm - Hà Nội 3 ngày 2 đêm
» Hà Nổi - Biển Xuân Thành - Hà Nội 3 ngày 2 đêm
» Hà Nội - Tuần Châu - Hà Nội 2 ngày 1 đêm
» Hà Nội - Sầm Sơn - Hà Nội 3 ngày 2 đêm
» Hà Nội - Cát Bà - Hà Nội 3 ngày 2 đêm
» SINGAPOR 4 NGÀY
» Hà Nội - Malaysia - Singapor - Hà Nội
» Thailand bay đêm
» Chương trình Thái Lan
» Khám phá Việt Nam
» Hà Nội - Hạ Long - Hà Nội 2 ngày 1 đêm ngủ khách sạn
» Hà Nội - Trà Cổ - Đông Hưng 4 ngày
» Tham quan làng Bát Tràng, làng Vạn Phúc
» Hà Nội - Huế - Đà Nẵng - Hội An - Hà Nội 5 ngày 4 đêm
» Hà Nội - Phong Nha - Huế - Hà Nội 5 ngày 4 đêm
» Hà Nội - Cửa Lò - Hà Nôi 4 ngày 3 đêm
» Hà Nội - Biển Thịnh Long 2 ngày 1 đêm
» Hà Nội - Hạ Long - Hà Nội 2 ngày 1 đêm
» Thượng Hai - Bắc Kinh - Hàng Châu - Tô Châu 7 ngày
» Dịch vụ xe ô tô